شنبه 05 اسفند 1402
نام و نام خانوادگی عنوان پست/سمت ایمیل تلفن
اکبر بلالی ریاست واحد آموزشی و پژوهشی گیلان - 013-33332620
مژده بامدادی مدیر امور آموزش های الکترونیکی - 013-33311135
سمیه وفایی دفتر ریاست و مشاور ریاست در امور بانوان و خانواده - 013-33332620
سمانه علیزاده گروه هماهنگی و برنامه ریزی آموزش های الکترونیکی - 013-33311135
محمد پالیزکار گروه اجرای آموزش های الکترونیکی - 013-33332640 (داخلی 1)
پویان هدایت پور گروه آموزش های تخصصی و صلاحیت حرفه ای - 013-33321972
سیده منیره میرحامد گروه اجرای آموزش های حراست - 013-33345568
شهربانو مهری ارزشیابی و صدور گواهینامه - 013-33332640 (داخلی 3)
سیدکامران کیایی نظارت و ارزیابی - 013-33332640 (داخلی 5)
نیما فرح بخش فناوری اطلاعات - 013-33332640 (داخلی 5)
فاطمه عینی امور مالی - 013-33333442
محسن فرهبد امور اداری - 013-33345569
فرشاد زرجو امور آزمون های استخدامی   013-33326054
فریدون پورسمیعی مرکز رشد واحدهای فناور   013-33332640 (داخلی 6)