شنبه 05 اسفند 1402
دوره های نظام جامع کارکنان

جهت دریافت مطالب مرتبط با دوره های نظام جامع آموزش سال ۹۵ بر روی گزینه های مورد نظر کلیک نمائید:

تعرفه‌های آموزشی وزارت نیرو سال 1402