شنبه 05 اسفند 1402
تاریخچه و سابقه فعالیت
این واحد فعالیت خود را در سال ۱۳۵۹ با نام ستاد سازندگی و آموزش آغاز نمود و پس از گذشت ۳ سال به سازمانی آموزشی پویا و کارآمد تبدیل شد و سپس در سال ۱۳۷۹ با عنوان موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی صنعت آب و برق ، به یکی از قطب های آموزش و تنها مجری فعالیتهای رسمی آموزش های علمی – کاربردی در وزارت نیرو تبدیل شد. در سال ۱۴۰۰ مجتمع ها و واحدهای آموزشی مرکز آموزش های تخصصی صنعت آب و برق به پژوهشگاه نیرو منتقل گردید. ماموریت این مرکز تدوین و انتقال دانش کاربردی و فناوری روز و ارتقاء مهارتهای مورد نیاز صنعت آب و برق در سطح ملی و منطقه ای می باشد، که با استفاده از مراکز متعدد و گسترده خود در سراسر کشور از طریق آموزش ها و پژوهش های کاربردی در وزارت نیرو در حال انجام است.
واحد آموزشی و پژوهشی گیلان در سال ۱۳۷۳ در زمینی به مساحت ۱۴۰۰ متر مربع برای ظرفیت لحظه ای ۳۱۰ نفر به منظور ارائه آموزش های مورد نیاز صنعت آب و برق در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت تاسیس شد که درحال حاضر در حوزه آموزش های کوتاه مدت به صورت حضوری و الکترونیکی خدمت رسانی می نماید.